FORM ĐĂNG KÝ THAM GIA OBC ONLINE OPEN CAMPUS


[bắt buộc]: Hãy chắc chắn nhập thông tin đầy đủ vào những mục có dấu bắt buộc này.Sự kiện tham gia

OBC ONLINE OPEN CAMPUS

Ngày tham gia

Khoa chuyên ngành quan tâm

Họ và tên

[bắt buộc]

Ngày tháng năm sinh

[bắt buộc]

Năm Tháng Ngày

Giới tính

Nam    Nữ

Địa chỉ

[bắt buộc]

Số điện thoại bàn hoặc Điện thoại di động

[bắt buộc]

Email

[bắt buộc]

   

Zalo/Facebook

Tên trường

Tên Khoa chuyên ngành (nếu có)

Học sinh / Sinh viên

Trình độ tiếng Nhật hiện tại

Biết OBC qua kênh nào?

Các câu hỏi, vấn đề quan tâm cần trao đổi (nếu có)